Δημοσιεύθηκε στην Εκπαιδευτική διαδικασία, Κοινωνικοσυναισθηματική Συμπεριφορά

Φιλία – Δέσιμο Ομάδας

Ετοιμάζουμε τη συνταγή της ΦΙΛΙΑΣ.. Απαραίτητα συστατικά αποτελούν η καλή συμπεριφορά, οι κοινωνικές και ηθικές αξίες. Διαπραγμάτευση θεματικής μέσα από παιγνιώδεις και βιωματικές δραστηριότητες.

IMG 20230921 091401

IMG 20230921 091509

IMG 20230921 091759

IMG 20230921 092044

σταφύλι φιλία