Ετικέτα: Excel

Κανονική κατανομή με λογισμικό υπολογιστικού φύλλου

Στο αρχείο  Κανονική κατανομή μπορείτε να κάνετε δοκιμές με τα μέτρα μιας κανονικής κατανομής και να βλέπετε τις αλλαγές στη γραφική παράσταση στο Microsoft Excel.

Στατιστική με χρήση συναρτήσεων

Ένα θέμα εξετάσεων με χρήση στατιστικών συναρτήσεων στο αρχείο  Συναρτήσεις Στατιστικής.

Ομαδοποίηση δεδομένων με λογισμικό υπολογιστικού φύλλου

Στη σελίδα της Ελληνικής Στατιστικής  Υπηρεσίας μπορείτε να κατεβάσετε δεδομένα Πληθυσμός κατά φύλο και ηλικία. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές.

Στο αρχείο  Ομαδοποίηση δεδομένων δείτε τα δεδομένα ομαδοποιημένα στο Microsoft Excel.

Στο αρχείο  Ομαδοποίηση δείτε τα δεδομένα ομαδοποιημένα στο OpenOffice Calc.

Στατιστική με λογισμικό υπολογιστικού φύλλου

Στη σελίδα της Ελληνικής Στατιστικής  Υπηρεσίας μπορείτε να κατεβάσετε δεδομένα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα ( Οκτώβριος 2010 ). Στο αρχείο  Σύγκριση δεδομένων μπορείτε δείτε τα δεδομένα με επεξεργασία στο Microsoft Excel.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση