Επιμόρφωση

 Επιμόρφωση Β’ επιπέδου στους Μαθηματικούς

Ελπίζοντας ότι θα είναι μια δημιουργική περίοδος σας καλωσορίζουμε στο Blog που δημιουργήθηκε στα πλαίσια των προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ επιπέδου στα 2 ΚΣΕ του Ν. Μαγνησίας

Εκ μέρους των επιμορφωτών

Γιώργου Κομίνη

Βαρβάρας  &  Χρυσούλας Μακρή

Επιμόρφωση Γενικό μέρος

Ενότητα 1.1 Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010. Ενότητα 1.2 Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ενότητα 2.1 Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση. Ενότητα 2.2 Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική. Ενότητα 2.3.1 & 2.3.2 Χρήση και υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και …

View page »

Συνεδρίες Επιμόρφωσης

View page »

Επιμόρφωση Ειδικό μέρος

Υλικό ΚΣΕ ΠΕ03 – Έκδοση Β’ δεύτερη αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση (Β’ Έκδοση, Noέμβριος 2010) του επιμορφωτικού υλικού που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της αρχικής Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία». Ενότητα 2 Η σκοπιµότητα της ένταξης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στη µαθηµατική εκπαίδευση. Ενότητα 3 Εκπαιδευτικό λογισµικό για τα µαθηµατικά. Ενότητα 4 …

View page »

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων