Ετικέτα: blog

Η συμφωνία των 1000 τραγουδιών

Ο Μίκης Θεοδωράκης πιστεύει ότι η τέχνη δεν συνδέεται με τα υλικά ανταλλάγματα. Η τέχνη δεν πουλιέται, απλά αναγνωρίζεται. Με οδηγό τις πεποιθήσεις του λοιπόν αγκάλιασε την προσπάθεια μια ομάδας θαυμαστών του να δημιουργήσουν μια κασετίνα από 50 cd και συνολικά 1000 τραγούδια και έδωσε την άδειά του, τα τραγούδια αυτά να διανεμηθούν εντελώς δωρεάν.

Κατεβάστε τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά σεβαστείτε την επιθυμία που εκφράζει στο παρακάτω video.

Πηγή

Χρήση Latex στο GeoGebra

Στο  GeoGebra , μπορούμε να εισάγουμε κώδικα Latex χρησιμοποιώντας το εργαλείο Εισαγωγή κειμένου . Για παράδειγμα, για να γράψουμε το  Πυθαγόρειο θεώρημα δηλ. την εξίσωση α 2 = β 2 + γ 2, πρέπει να χρησιμοποιούμε Latex κώδικα, επειδή το πρόγραμμα δεν είναι ικανό να δημιουργήσει εκθέτες, με εξαίρεση τις εξισώσεις ή εκφράσεις εισαχθούν στο πλαίσιο Εισαγωγή.

Αν δεν χρησιμοποιήσουμε Latex, η εξίσωση μας θα εμφανιστεί  γ2 = α2 + β2 .

Οδηγίες

1.)  Να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο κειμένου, κάντε κλικ στο βέλος στο εικονίδιο για την εμφάνιση άλλων  εργαλείων, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή κειμένου.

Σχήμα 1 – Η Εισαγωγή κειμένου εργαλείο

Αφού κάνετε κλικ, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου θα πρέπει να εμφανιστεί (βλ. Σχήμα 2).

2.)    Στο πλαίσιο κειμένου, βεβαιωθείτε ότι το Τύπος Latex είναι επιλεγμένο, πληκτρολογήστε την ισότητα όπως φαίνεται στο πλαίσιο.  Το ^ είναι ο κωδικός που χρησιμοποιείται για την ύψωση σε δύναμη.

Σχήμα 2 – Η Εισαγωγή πλαισίου κειμένου Κείμενο

3.)  Πατήστε το κουμπί OK όταν τελειώσετε.  Το κείμενό σας πρέπει να μοιάζει με αυτό που φαίνεται στο Σχήμα 2.

Αν θέλουμε να συνδυάσουμε  κείμενο και μαθηματικές εκφράσεις σε Latex, θα πρέπει να διαχωρίσουμε το κείμενο και το μαθηματικό τύπο.  Για να γίνει αυτό, πρέπει να επισυνάψουν τα μαθηματική έκφραση με σημάδια δολαρίων.  Για παράδειγμα, αν θέλουμε να γράψουμε

Η υποτείνουσα ενός ορθογωνίου τριγώνου με πλευρές β και γ είναι ίσο με το

πρέπει να γράψουμε

Η υποτείνουσα ενός ορθογωνίου τριγώνου με πλευρές β και γ είναι ίσο με το   \sqrt{ β ^2 + γ ^2 }

Η έξοδος του κώδικα που γράφεται παραπάνω φαίνεται παρακάτω.

Σχήμα 4 – Έξοδος  του κώδικα κειμένου και Latex στο GeoGebra

Παρακάτω είναι μερικά από τα πιο κοινά σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο GeoGebra.

LaTeX εισόδου Αποτέλεσμα
a \cdot b a \cdot b
\frac{a}{b} \frac{a}{b}
\sqrt{x} \sqrt{x}
\sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x}
\vec{v} \vec{v}
\overline{AB} \overline{AB}
x^{2} x^2
a_{1} a_{1}
\sin\alpha + \cos\beta \sin \alpha + \cos \beta
\int_{a}^{b} x dx \int_{a}^{b}xdx
\sum_{i=1}^{n} i^2 \sum_{i=1}^{n}i^2

Χρήση LaTeX στο Blog

Το LATEX είναι ένα  δωρεάν πρόγραμμα λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Εδώ είναι η επίσημη ιστοσελίδα του project.

Το LATEX είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής στοιχειοθεσίας για κείμενα και μαθηματικές εκφράσεις. Είναι ένα πλήρης πρόγραμμα για την συγγραφή μαθηματικών κειμένων.

Για να  ενσωματώσετε κώδικα \LaTeX σε δημοσίευση σας, το δηλώνετε ως εξής, γράφετε:

LaTex1

Έτσι, για παράδειγμα το:

Παράδειγμα Latex

δημιουργεί το εξής:

\blue e^x=\sum_{n=0}^\infty\frac{x^n}{n!}

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνταξης συναρτήσεων LaTex καθώς και έναν “ελεγκτή” συναρτήσεων LaTex μπορείτε να βρείτε στην σελίδα http://www.giss.nasa.gov/tools/latex/ltx-115.html

Ανέβασμα αρχείων στο blog

Tα αρχεία που επιτρέπεται να ανεβάσετε είναι τύπων:

djvu jpg jpeg png gif mp3 mov avi wmv midi mid pdf swf flv wma zip

Αν το αρχείο σας είναι αρχείο του Office τότε μετατρέψτε το σε pdf  εδώ.

Το μέγεθος μπορεί να είναι μέχρι  20ΜΒ.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση