Η Ώρα του Κώδικα – Hour of Code

  

Κατά την εβδομάδα 4-10 Δεκεμβρίου δεκάδες εκατομμύρια μαθητές απ’ όλον τον κόσμο συμμετέχουν στην «Ώρα του Κώδικα», που είναι μια ωριαία εισαγωγή στη δημιουργία κώδικα. Ο κώδικας είναι η γλώσσα των υπολογιστών. Η άσκηση στη δημιουργία κώδικα θεωρείται ότι καλλιεργεί τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων,  ενισχύει την ψηφιακή αυτοπεποίθηση και την κριτική σκέψη, προάγει τη συνεργατικότητα και τη δημιουργικότητα. Κάθε μαθητής θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να ασχοληθεί με τον προγραμματισμό και να αισθανθεί  δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, όχι μόνο καταναλωτής.

Στα πλαίσια των Βιωματικών Δράσεων και του προγράμματος «Δρόμοι επικοινωνίας και ενημέρωσης», οι μαθητές της τάξης μας κατά την Ώρα του Κώδικα έκαναν τα πρώτα τους βήματα σε ένα περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού χρησιμοποιώντας τις απλές εντολές της κίνησης και της επανάληψης. Η ενασχόληση με τον προγραμματισμό θέτει ένα θεμέλιο για επιτυχία σε οποιαδήποτε σταδιοδρομία του 21ου αιώνα.

 

Επίσης συζητήσαμε με τους μαθητές, πώς η διδασκαλία/εκμάθηση κώδικα συμβάλλει στο αίτημα του στόχου 4 για ποιοτική εκπαίδευση, καθώς μετατρέπει τον καταναλωτή τεχνολογίας σε δημιουργό.

Αφήστε μια απάντηση