ΠΙΤΑ 2024

Κοπή Πίτας

Την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του συλλόγου των καθηγητών του σχολείου μας για τη λήξη του 1ου τετραμήνου. Μετά το τέλος της …

Κοπή Πίτας περισσότερα...
desk g09455c082 1920
anakoinosi 1

«Διαβίβαση Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατιωτικού Προσωπικού»

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2006)» Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. Φ.430/89/259498/14-11-2023 (131616/ΓΔ4/15-11/23/ΚΠ/ΥΠΑΙΘA) έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής …

«Διαβίβαση Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατιωτικού Προσωπικού» περισσότερα...
istockphoto-1210601547-170667a