ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:  2023-2024

Οι κηδεμόνες των μαθητών του ΓΕΛ Μυκόνου που δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή των παιδιών τους ,θα πρέπει όταν ανοίξει η πλατφόρμα του υπουργείου :

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr  να προβούν σε ολοκλήρωση της εγγραφής.

Οι κηδεμόνες των μαθητών του Γελ Μυκόνου που έχουν  ολοκληρώσει την εγγραφή των παιδιών τους θα πρέπει στο διάστημα από 1/9 έως 30/9/2021 και ώρες 9.00-13.00 να προσέλθουν στο σχολείο έχοντας τα εξής δικαιολογητικά:

  • ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
  1. Υπεύθυνη Δήλωση έτερου κηδεμόνα
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΩΝ
  4. Α.Δ.Υ.Μ
  5. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του μαθητή

Οι κηδεμόνες των μαθητών της Α Λυκείου αφού αποθηκεύσουν και κατόπιν εκτυπώσουν τα έγγραφα 1,2,3 και 4 θα τα συμπληρώσουν και αφού τα υπογράψουν θα τα προσκομίσουν στο σχολείο μαζί με το έγγραφο 5 στο διάστημα που αναφέρεται παραπάνω.
Αναλυτικότερα :το έγγραφο 1 θα το υπογράψει ο δεύτερος κηδεμόνας (όχι ο πρώτος κηδεμόνας που έχει δηλωθεί κατά την ηλεκτρονική εγγραφή και έχει την κηδεμονία του παιδιού στο σχολείο).
στο έγγραφο 3 θα πρέπει να σβηστεί μία από τις λέξεις επιτρέπω η δεν επιτρέπω.
το έγγραφο 4  Α.Δ.Υ.Μ (ατομικό δελτίο υγείας μαθητή) αποτελείται από δύο φύλλα τα οποία αφού εκτυπωθούν θα πρέπει οι κηδεμόνες μαζί με τον μαθητή/τρια να τα προσκομίσουν σε αρμόδιο ιατρό η στο κέντρο υγείας Μυκόνου και αφού συμπληρωθούν και υπογραφούν από το αρμόδιο ιατρό θα κρατήσει το δεύτερο φύλλο για το αρχείο του και το πρώτο φύλλο που έχει τον τίτλο Ατομικό Δελτίο Μαθητή θα το επιστρέψει στον κηδεμόνα υπογεγραμμένο  ο οποίος θα το προσκομίσει στο σχολείο και θα το παραδώσει στο καθηγητή/τρια της Φυσικής Αγωγής.
ΣΧΟΛΙΟ:Τά έγγραφα 2 και 3 υπογράφονται από τον πρώτο κηδεμόνα

  • ΓΙΑ ΤΗΝ Β ΚΑΙ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
  1. Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνα
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΩΝ

Οι κηδεμόνες των μαθητών της Β και Γ Λυκείου αφού αποθηκεύσουν στο Η/Υ και εκτυπώσουν τα έγγραφα 1,2 και 3 θα τα συμπληρώσουν και αφού τα υπογράψουν θα τα προσκομίσουν στο σχολείο στο διάστημα που αναφέρεται παραπάνω.
Αναλυτικότερα : τα έγγραφα 1,2 και 3 υπογράφονται από τον πρώτο κηδεμόνα που έχει δηλωθεί κατά την ηλεκτρονική εγγραφή και έχει την κηδεμονία του παιδιού στο σχολείο.
στο έντυπο 3 θα πρέπει να σβηστεί μία από τις λέξεις επιτρέπω η δεν επιτρέπω.
Όσο αφορά το έγγραφο 1 σε περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές θα πρέπει ο κηδεμόνας κατά την προσέλευση του να ενημερώσει το σχολείο και να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Π.Χ. για αλλαγή διεύθυνσης θα πρέπει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η η Ο.Τ.Ε στο όνομα του η φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Ε1 της τελευταίας φορολογικής δήλωσης που έχει υποβάλει.
για αλλαγή προσωπικών στοιχείων θα πρέπει να προσκομίσει Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας η διαβατήριο η πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κλπ.

ΣΧΟΛΙΟ : Όσοι μαθητές/τριες δεν έχουν προσκομίσει φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας  στις προηγούμενες σχολικές χρονιές θα πρέπει οι κηδεμόνες τους να το προσκομίσουν στο σχολείο.

Copyright © Γενικό Λύκειο Μυκόνου          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση