Μετάφραση

Υπάρχουν πολλά συστήματα και ιστοσελίδες που υπόσχονται αυτόματη μετάφραση. Μεταξύ αυτών είναι το Google,  το BabelFish, το Translatum και το Systran. Η χρήση τους είναι πάρα πολύ απλή. Αντιγράφετε κι επικολλάτε το κείμενο που θέλετε να μεταφράσετε ή εισάγετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που θέλετε να μεταφραστεί.

Παρόλο που κανένα από αυτά δεν οδηγεί σε απόλυτα «σωστή» μετάφραση, η προσωπική μου άποψη είναι ότι η μετάφραση από το Google είναι περισσότερο κατανοητή. Κάνοντας μια σύγκριση, δοκιμάζοντας τη μετάφραση του ίδιου αποσπάσματος σε όλα τα συστήματα, το BabelFish, το Translatum και το Systran δίνουν ακριβώς την ίδια μετάφραση.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα για το πως μεταφράζει το ίδιο απόσπασμα από τα Ελληνικά στα Αγγλικά το κάθε σύστημα.

Πρωτότυπο κείμενο στα Ελληνικά

Αντίθετα, θα βρείτε πολλές ιδέες και δραστηριότητες για το μάθημα των Αγγλικών, έτοιμες ασκήσεις/εργασίες για την τάξη και τους μαθητές/τριες σας, χρήσιμες διευθύνσεις για εκπαιδευτικούς, εύκολες και γρήγορες λύσεις για όλους μας . Η επιλογή του ψηφιακού υλικού έγινε με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών/τριών που διδάσκω στο Γενικό Λύκειο Αρχαγγέλου Ρόδου, ώστε να υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα για τους ίδιους. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη έρευνα …αυστηρά μόνο για μαθητές/τριες, προκειμένου να εμπλουτιστούν τα θέματα του ιστολογίου.

Systran

On the contrary, you will find a lot of ideas and activities for the course English, ready exercises/work for the order and the students/[tries] your, useful addresses for educational, easy and fast solutions for all of us. The choice of digital material became with base the preferences of students/three that I teach in the General Lyceum of Archangel Rhodes, so that they exist interesting subjects for same. At the same time, it is in development research… strictly only for students/[tries], so that are enriched the subjects [istologioy].

Translatum

On the contrary, you will find a lot of ideas and activities for the course English, ready exercises/work for the order and the students/[tries] your, useful addresses for educational, easy and fast solutions for all of us. The choice of digital material became with base the preferences of students/three that I teach in the General Lyceum of Archangel Rhodes, so that they exist interesting subjects for same. At the same time, it is in development research… strictly only for students/[tries], so that are enriched the subjects [istologioy].

BabelFish

On the contrary, you will find a lot of ideas and activities for the course English, ready exercises/work for the order and the students/[tries] your, useful addresses for educational, easy and fast solutions for all of us. The choice of digital material became with base the preferences of students/three that I teach in the General Lyceum of Archangel Rhodes, so that they exist interesting subjects for same. At the same time, it is in development research… strictly only for students/[tries], so that are enriched the subjects [istologioy].

Google

Instead, you will find many ideas and activities for English lessons, exercises ready / work order and the students you links for teachers, easy and quick solutions for all of us. The choice of digital material was based on the preferences of students I teach in Archangel High School Rhodes, so that interesting things about themselves. Furthermore, research is underway … strictly for students to enrich themes blog.

Αφήστε μια απάντηση