Κ.Π.Ε. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) αποτελούν αποκεντρωμένες εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας με πολλαπλούς ρόλους. Απευθύνονται σε μαθητές (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία) και σε ενήλικες (Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ενημέρωση – ευαισθητοποίηση μελών και φορέων της τοπικής κοινωνίας σε θέματα περιβάλλοντος). Απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Δέχονται τμήματα μαθητών (από σχολικές μονάδες όλης της Ελλάδας) τα οποία συμμετέχουν σε μονοήμερα ή πολυήμερα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης .

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, έχοντας στο επίκεντρό τους την περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσω της βιωματικής μάθησης, έχουν στόχο να κινητοποιήσουν εκπαιδευτικούς, γονείς, παιδιά, έφηβους αλλά και όλη την τοπική κοινωνία κάθε περιοχής ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στη διαχείριση του περιβάλλοντος και στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Οι δράσεις που υλοποιούνται στα Κ.Π.Ε περιλαμβάνουν σεμινάρια και επιμορφώσεις για το περιβάλλον, ημερίδες και δράσεις ευαισθητοποίησης ενώ έμφαση δίνεται στη βιωματική μάθηση και στην ανάληψη πρωτοβουλιών.

Η Παιδαγωγική Ομάδα του κάθε ΚΠΕ αποτελείται από εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων (Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση) και είναι 5μελής ή 6μελής για τα συντονιστικά ΚΠΕ.

Το ΚΠΕ Φιλιππιάδας λειτουργεί και στεγάζεται από το 2009 στις εγκαταστάσεις της πρώην παιδόπολης “Άγιος Αλέξανδρος” στη λίμνη Ζηρού.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση