ωριαία εξέταση με 20 πολλαπλής επιλογής στους δεσμούς, στη θερμοχημεία και στη χημική κινητική

Λήψη αρχείου Απαντήσεις: 1.4, 2.4, 3.1, 4.4, 5.2, 6.3, 7.4, 8.2, 9.3, 10.4, 11.1, 12.4, 13.2, 14.1, 15.4, 16.3, 17.3, 18.1, 19.2, 20.4

ωριαία εξέταση με 20 πολλαπλής επιλογής στους δεσμούς, στη θερμοχημεία και στη χημική κινητική

Λήψη αρχείου Απαντήσεις: 1.4, 2.1, 3.4, 4.2, 5.3, 6.3, 7.3, 8.2, 9.1, 10.3, 11.3, 12.3, 13.1, 14.4, 15.1, 16.3, 17.4, 18.3, 19.4, 20.1