ωριαία εξέταση με 20 πολλαπλής επιλογής στους δεσμούς, στη θερμοχημεία και στη χημική κινητικήΛήψη αρχείου

Απαντήσεις: 1.4, 2.1, 3.4, 4.2, 5.3, 6.3, 7.3, 8.2, 9.1, 10.3, 11.3, 12.3, 13.1, 14.4, 15.1, 16.3, 17.4, 18.3, 19.4, 20.1

Αφήστε μια απάντηση