Εξεταστέα ύλη στη Χημεία ημερήσιων ΓΕΛ (2019-20) (ΦΕΚ 8/7/2019)Λήψη αρχείου

Απαντήσεις γενικού επαναληπτικού διαγωνίσματος (2018-19)Λήψη αρχείου

Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα στην Χημεία Προσανατολισμού (Γ Λυκ, 2018-19)Λήψη αρχείου