ωριαία εξέταση με 20 πολλαπλής επιλογής στους δεσμούς, στη θερμοχημεία και στη χημική κινητικήΛήψη αρχείου

Απαντήσεις: 1.4, 2.4, 3.1, 4.4, 5.2, 6.3, 7.4, 8.2, 9.3, 10.4, 11.1, 12.4, 13.2, 14.1, 15.4, 16.3, 17.3, 18.1, 19.2, 20.4

Αφήστε μια απάντηση