Ενεργός Μάθηση

Ενεργός μάθηση. Activ Learning

Οι ενδιαφέρουσες απόψεις του καθηγητή Φυσικής Eric Masur σχετικά με τη σύγχρονη μάθηση.

Το video έχει χρησιμοποιηθεί σε επιμορφωτικές ημερίδες.

Απόδοση στα Ελληνικά: Σοφία Χάιτα-Κωνσταντίνος Ζέρβας.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση