Σύμβουλος Καθηγητής-Επιμορφωτικό υλικό

Επιμορφωτικό υλικό από την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή στο πλαίσιο του προγράμματος  ΜΝΑΕ.

 

Κατεβάστε το υλικό

https://drive.google.com/file/d/1dCxwBJKJkIOYySBWU-y3cT_5vxQFQCXj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HKvNMURHgS3fjyi1HJNwI0hNeKmP2FHm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AqWX44ILEra8ez0M3sgSJeUVoQCHIPu4/view?usp=sharing