Ενημερωτική Επιμορφωτική Συνάντηση Εκπαιδευτικών ΠΕ86 ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Κυκλάδων και Δωδεκανήσου

Σύγχρονη εξ αποστάσεως ενημερωτική –  επιμορφωτική συνάντηση εργασίας για Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής ΠΕ86 & ΠΕ86.50 οι οποίοι διδάσκουν των Επαγγελματικών Λυκείων και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. που διδάσκουν τα γραπτώς Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα και με Τράπεζα Θεμάτων μαθήματα, Σχολικών Μονάδων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου *,  για τη Διδασκαλία των Μαθημάτων, Πορεία Ύλης και  την Τράπεζα Θεμάτων, τη

Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2022

Α. ΕΠΑΛ & ΕΝΕΕΓΥΛ ώρες 09:00-11.00 (ώρα προσέλευσης 08:45-09:00)

Β. ΓΕΛ ώρες 11:30-13.30 (ώρα προσέλευσης 11:15-11:30)

στην ψηφιακή αίθουσα:  https://minedu-secondary.webex.com/join/papadakis

* Το σεμινάριο συντονίζεται από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας και γίνεται με τη συνδιοργάνωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Πληροφορικής (ΠΕ86) των  1ου και 2ου ΠΕ.ΚΕ.Σ. Νοτίου Αιγαίου Δρ. Κωνσταντίνου Ζέρβα ,  5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής Δρ. Σταύρου Κωτσάκη, και ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτικής Ελλάδας Δρ. Σπυρίδωνα Παπαδάκη και για τους εκπαιδευτικούς επιστημονικής ευθύνης του 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής και του 1ου και 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου

22 11 07 ΕΠΑΛ ΕΝΕΕΓΥΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

22 11 07 ΓΕΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση