Πρόσκληση παρακολούθησης ημερίδας παρουσίασης διδακτικών πρακτικών Πληροφορικής για τα Γυμνάσια

Με πρωτοβουλία Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου από όλη την Ελλάδα διοργανώνεται ημερίδα παρουσίασης διδακτικών πρακτικών για το μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο

Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 ώρες 17:00-20:30.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, εκπαιδευτικοί Πληροφορικής θα παρουσιάσουν

διδακτικές πρακτικές για τα Γυμνάσια.

Η παρακολούθηση της ημερίδας* θα γίνει στον σύνδεσμο

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kosmal

Παράλληλα, θα γίνει αναμετάδοση της ημερίδας μέσω youtube στον σύνδεσμο https://youtu.be/Fzhe86h_lJU

* Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος κατά την ημέρα πραγματοποίησης της ημερίδας, θα ανακοινωθεί εφεδρικό δωμάτιο πραγματοποίησης της ημερίδας στον σύνδεσμο: https://tinyurl.com/48br8dy2

Πρόγραμμα Ημερίδας Καλές Πρακτικές Πληροφορικής Γυμνασίου

Αφίσα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση