Ενημερωτική Συνάντηση Εκπαιδευτικών ΠΕ86 που υπηρετούν στα Λύκεια

Ενημερωτική Συνάντηση Εκπαιδευτικών ΠΕ86 που υπηρετούν στα Λύκεια

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου

ώρα 17:οο για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις Κυκλάδες

ώρα 19:00 για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Δωδεκάνησα

Παρουσίαση 1

Παρουσίαση 2