Αλλαγή ονόματος στο Webex

Στο παρακάτω αρχείο δίνονται οδηγίες για την αλλαγή του ονόματός μας και προαιρετική εισαγωγή φωτογραφίας που εμφανίζεται στο Webex. Το αρχείο έχει δημιουργηθεί από το συνάδελφο κ. Ευάγγελο Αραπογιάννη.

Πατήστε στο σύνδεσμο για να κατεβάστε το αρχείο: Αλλαγή-ονόματος-στο-Webex-Αραπογιάννης-Ε