Αρχεία για 21 Νοεμβρίου 2008

> μ.αναγνωστακη,θεσσαλονικη View SlideShare presentation or Upload your own.

μ.αναγνωστακη,θεσσαλονικη View SlideShare presentation or Upload your own.

Ανδρας, ανώτερης μόρφωσης, μισθωτός ή φοιτητής, με ενδιαφέρον για την πολιτική και δυσαρεστημένος από τη λειτουργία της Δημοκρατίας, ο μέσος Ελληνας blogger Ανδρες (74%), ηλικίας 25-44 ετών (66%), ανώτερης μόρφωσης (68%), μάλλον εξασφαλισμένοι κοινωνικά (39%), μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα (30%) και φοιτητές (14%), με ενδιαφέρον για την πολιτική (76%), αλλά δυσαρεστημένοι από τη λειτουργία της […]

Ανδρας, ανώτερης μόρφωσης, μισθωτός ή φοιτητής, με ενδιαφέρον για την πολιτική και δυσαρεστημένος από τη λειτουργία της Δημοκρατίας, ο μέσος Ελληνας blogger Ανδρες (74%), ηλικίας 25-44 ετών (66%), ανώτερης μόρφωσης (68%), μάλλον εξασφαλισμένοι κοινωνικά (39%), μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα (30%) και φοιτητές (14%), με ενδιαφέρον για την πολιτική (76%), αλλά δυσαρεστημένοι από τη λειτουργία της […]

Καλύτερες απαντήσεις προσφέρεται να δώσει τώρα το SearchWiki, ένα εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να επεμβαίνουν στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης -μπορούν για παράδειγμα να αλλάζουν τη σειρά των αποτελεσμάτων και να επιλέγουν ποια από αυτά δεν θέλουν να ξαναδούν στις μελλοντικές τους αναζητήσεις. Το νέο σύστημα βασίζεται στις διαδεδομένες τεχνολογίες wiki, που επιτρέπουν τη […]

Πηγή: Official Google Blog

> Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ μιλάει στον ΑΡΗ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟ για τις επιδράσεις που δέχτηκε από τους εκφραστές της μοντέρνας ποίησης, καταθέτει την άποψή του για τη χρήση της ομοιοκαταληξίας στην ελληνική ποίηση, θυμάται την πρώτη του απόπειρα να γράψει σε μοντέρνο ύφος και την πρώτη του δημοσίευση και κάνει λόγο για την πρώτη του ποιητική συλλογή. […]

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ μιλάει στον ΑΡΗ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟ για τις επιδράσεις που δέχτηκε από τους εκφραστές της μοντέρνας ποίησης, καταθέτει την άποψή του για τη χρήση της ομοιοκαταληξίας στην ελληνική ποίηση, θυμάται την πρώτη του απόπειρα να γράψει σε μοντέρνο ύφος και την πρώτη του δημοσίευση και κάνει λόγο για την πρώτη του ποιητική συλλογή. Στη […]

>Μ.Αναγνωστάκης, Θεσσαλονίκη, μέρες του 1969μ.Χ.Απόσπασμα από το CD «Ο Αναγνωστάκης διαβάζει Αναγνωστάκη»(Lyra, 1999)

Μ.Αναγνωστάκης, Θεσσαλονίκη, μέρες του 1969μ.Χ.Απόσπασμα από το CD «Ο Αναγνωστάκης διαβάζει Αναγνωστάκη»(Lyra, 1999)

> Τὸ ποίημα ἀνήκει στὴ συλλογὴ Ὁ Στόχος (1970). Πρωτοδημοσιεύτηκε στὰ Δεκαοχτὼ Κείμενα, ποὺ ἡ ἔκδοσή τους ἀποτέλεσε τὴν πρώτη πράξη ὁμαδικῆς δημόσιας ἀντίστασης τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων κατὰ τῆς δικτατορίας. Εἶναι ποίημα πολιτικό, ὅπως ἐξάλλου καὶ πολλὰ ἄλλα ποιήματα τοῦ Ἀναγνωστάκη, καὶ ἀπηχεῖ τὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ κατάσταση ἀπὸ τὴ μετακατοχικὴ περίοδο καὶ τὴ στρατιωτικὴ […]

Τ? ποίημα ?νήκει στ? συλλογ? ? Στόχος (1970). Πρωτοδημοσιεύτηκε στ? Δεκαοχτ? Κείμενα, πο? ? ?κδοσή τους ?ποτέλεσε τ?ν πρώτη πράξη ?μαδικ?ς δημόσιας ?ντίστασης τ?ν πνευματικ?ν ?νθρώπων κατ? τ?ς δικτατορίας. Ε?ναι ποίημα πολιτικό, ?πως ?ξάλλου κα? πολλ? ?λλα ποιήματα το? ?ναγνωστάκη, κα? ?πηχε? τ?ν πολιτικ? κα? κοινωνικ? κατάσταση ?π? τ? μετακατοχικ? περίοδο κα? τ? στρατιωτικ? δικτατορία. […]

> O Μανόλης Αναγνωστάκης απαγγέλει τα ποιήματά του: ΤΩΡΑ ΜΙΛΩ ΠΑΛΙ, Ο ΝΕΚΡΟΣ, ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ, Η ΑΠΟΦΑΣΗ, ΚΑΤΩ ΑΠ ΤΙΣ ΡΑΓΕΣ, ΟΙ ΕΠΙΓΟΝΟΙ, ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟΣ ΘΕΑΤΗΣ

O Μανόλης Αναγνωστάκης απαγγέλει τα ποιήματά του: ΤΩΡΑ ΜΙΛΩ ΠΑΛΙ, Ο ΝΕΚΡΟΣ, ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ, Η ΑΠΟΦΑΣΗ, ΚΑΤΩ ΑΠ ΤΙΣ ΡΑΓΕΣ, ΟΙ ΕΠΙΓΟΝΟΙ, ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟΣ ΘΕΑΤΗΣ