Αρχεία για 1 Νοεμβρίου 2008

> H Google ήρθε τελικά σε συμφωνία με σημαντικούς εκδότες, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα αναζήτησης ανάμεσα σε εκατομμύρια online βιβλία, καθώς και αγοράς αντιγράφων μέσω διαδικτύου. Για να επιτευχθεί η συγκεκριμένη συμφωνία το Google θα καταβάλει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ ώστε να δημιουργήσει ένα μητρώο δικαιωμάτων για βιβλία, στο οποίο οι συγγραφείς και οι εκδότες […]

H Google ήρθε τελικά σε συμφωνία με σημαντικούς εκδότες, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα αναζήτησης ανάμεσα σε εκατομμύρια online βιβλία, καθώς και αγοράς αντιγράφων μέσω διαδικτύου. Για να επιτευχθεί η συγκεκριμένη συμφωνία το Google θα καταβάλει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ ώστε να δημιουργήσει ένα μητρώο δικαιωμάτων για βιβλία, στο οποίο οι συγγραφείς και οι εκδότες θα […]