Αρχεία για 5 Νοεμβρίου 2008

>Νέο online εργαλείο για τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη. Απαιτεί εγγραφή.

Νέο online εργαλείο για τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη. Απαιτεί εγγραφή.

>woopid.com – Woopid προσφέρει ελεύθερα χιλιάδες βίντεο – tutorials – για όλες τις ερωτήσεις που αφορούν τη λειτουργία του υπολογιστή.

woopid.com – Woopid προσφέρει ελεύθερα χιλιάδες βίντεο – tutorials – για όλες τις ερωτήσεις που αφορούν τη λειτουργία του υπολογιστή.