Αρχεία για 7 Νοεμβρίου 2008

> Τα παιδιά που εκτίθενται σε εικόνες βίας στο Internet είναι πολύ πιο πιθανό να αναπτύξουν επιθετική συμπεριφορά, προειδοποιεί νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Pediatrics Την έρευνα διάβασα εδώ

Τα παιδιά που εκτίθενται σε εικόνες βίας στο Internet είναι πολύ πιο πιθανό να αναπτύξουν επιθετική συμπεριφορά, προειδοποιεί νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Pediatrics Την έρευνα διάβασα εδώ