Αρχεία για Οκτώβριος 2008

Τα κινητά τηλέφωνα, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) και το Internet έχουν ενταχθεί πλέον στην καθημερινότητα των παιδιών, σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, που προκύπτουν από έρευνα που εκπονήθηκε στην περιοχή της Αττικής. Ειδικότερα, διαπιστώνεται υψηλή διείσδυση και εντατική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και επίπεδο χρήσης Διαδικτύου κατά πολύ υψηλότερο στα […]

Τα κινητά τηλέφωνα, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) και το Internet έχουν ενταχθεί πλέον στην καθημερινότητα των παιδιών, σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, που προκύπτουν από έρευνα που εκπονήθηκε στην περιοχή της Αττικής. Ειδικότερα, διαπιστώνεται υψηλή διείσδυση και εντατική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και επίπεδο χρήσης Διαδικτύου κατά πολύ υψηλότερο στα […]

Τα κινητά τηλέφωνα, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) και το Internet έχουν ενταχθεί πλέον στην καθημερινότητα των παιδιών, σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, που προκύπτουν από έρευνα που εκπονήθηκε στην περιοχή της Αττικής. Ειδικότερα, διαπιστώνεται υψηλή διείσδυση και εντατική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και επίπεδο χρήσης Διαδικτύου κατά πολύ υψηλότερο στα […]

Τα κινητά τηλέφωνα, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) και το Internet έχουν ενταχθεί πλέον στην καθημερινότητα των παιδιών, σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, που προκύπτουν από έρευνα που εκπονήθηκε στην περιοχή της Αττικής. Ειδικότερα, διαπιστώνεται υψηλή διείσδυση και εντατική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και επίπεδο χρήσης Διαδικτύου κατά πολύ υψηλότερο στα […]

> Αξιοποίηση και δημιουργία ψηφιακού υλικού στα φιλολογικά μαθήματα (.pdf) Εργαστηριακή Εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 9-11 Μαΐου 2008 http://naousa08.ekped.gr

Αξιοποίηση και δημιουργία ψηφιακού υλικού στα φιλολογικά μαθήματα (.pdf) Εργαστηριακή Εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 9-11 Μαΐου 2008 http://naousa08.ekped.gr

>

>

> Έπος '40-44 View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: έπος 40-44) Την παρουσίαση βρήκα εδώ.

Έπος '40-44 View SlideShare presentation or Upload your own. (tags:

> 1940 – γελοιογραφία εποχής View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: 40 έπος)Προσπαθώ να διορθώσω το λάθος μου. Συγγνώμη από το συνάδελφο που δεν ανέφερα το δημιουργό της παρουσίασης. Την παρουσίαση αυτή βρήκα εδώ και εδώ.

1940 – γελοιογραφία εποχής View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: 40 έπος)Προσπαθώ να διορθώσω το λάθος μου. Συγγνώμη από το συνάδελφο που δεν ανέφερα το δημιουργό της παρουσίασης. Την παρουσίαση αυτή βρήκα εδώ και εδώ.

>

« επιστροφήσυνεχίστε την αναζήτηση »