Αρχεία για 14 Οκτωβρίου 2008

> Για τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν επιτυχώς τα επιμορφωτικά προγράμματα β’ επιπέδου στα ΚΣΕ φτάνει η ώρα της πιστοποίησης. Πληροφορίες εδώ.

Για τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν επιτυχώς τα επιμορφωτικά προγράμματα β’ επιπέδου στα ΚΣΕ φτάνει η ώρα της πιστοποίησης. Πληροφορίες εδώ.

Για τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν επιτυχώς τα επιμορφωτικά προγράμματα β? επιπέδου στα ΚΣΕ φτάνει η ώρα της πιστοποίησης. Πληροφορίες εδώ.