Αρχεία για 27 Οκτωβρίου 2008

>

>

> Έπος '40-44 View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: έπος 40-44) Την παρουσίαση βρήκα εδώ.

Έπος '40-44 View SlideShare presentation or Upload your own. (tags:

> 1940 – γελοιογραφία εποχής View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: 40 έπος)Προσπαθώ να διορθώσω το λάθος μου. Συγγνώμη από το συνάδελφο που δεν ανέφερα το δημιουργό της παρουσίασης. Την παρουσίαση αυτή βρήκα εδώ και εδώ.

1940 – γελοιογραφία εποχής View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: 40 έπος)Προσπαθώ να διορθώσω το λάθος μου. Συγγνώμη από το συνάδελφο που δεν ανέφερα το δημιουργό της παρουσίασης. Την παρουσίαση αυτή βρήκα εδώ και εδώ.