Αρχεία για 11 Οκτωβρίου 2008

> Διαδικτυακή υπηρεσία εντοπίζει συνωνυμίες σε (σχεδόν) όλο τον κόσμο

Διαδικτυακή υπηρεσία εντοπίζει συνωνυμίες σε (σχεδόν) όλο τον κόσμο

> Στο Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ δίνεται η δυνατότητα online σύνθεσης βιογραφικού σημειώματος. Αντικαταστήστε τις οδηγίες και το ενδεικτικό περιεχόμενο των πεδίων αυτής της σελίδας με τα δικά σας στοιχεία και πατήστε το πλήκτρο «Σύνθεση του βιογραφικού» στο κάτω μέρος της, για να συνθέσετε το δικό σας βιογραφικό σημείωμα.

Στο Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ δίνεται η δυνατότητα online σύνθεσης βιογραφικού σημειώματος. Αντικαταστήστε τις οδηγίες και το ενδεικτικό περιεχόμενο των πεδίων αυτής της σελίδας με τα δικά σας στοιχεία και πατήστε το πλήκτρο «Σύνθεση του βιογραφικού» στο κάτω μέρος της, για να συνθέσετε το δικό σας βιογραφικό σημείωμα.

> Τα μυστικά του Google

Τα μυστικά του Google

>Αν ψάχνετε λεξικό όρων υπολογιστή δείτε εδώ. Έχει αναζήτηση στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Αν ψάχνετε λεξικό όρων υπολογιστή δείτε εδώ. Έχει αναζήτηση στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.