Αρχεία για 15 Απριλίου 2008

Εκτιμώμενο διάστημα υποβολής αιτήσεων 17/4/2008 έως 2/5/2008 ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση http://b-epipedo.cti.gr/esepB κάνοντας χρήση των κωδικών που είχαν αποδοθεί στο Α επίπεδο.