Αρχεία για 11 Απριλίου 2008

Στο portal της Επιμόρφωσης Β-Επιπέδου αναφέρεται ότι τις επόμενες ημέρες θα δοθεί επίσης η δυνατότητα στα ΚΣΕ να τροποποιήσουν τα προγράμματα που υποβάλουν για να περιλάβουν τετράωρα μαθήματα εφόσον το επιθυμούν.