Αρχεία για 6 Απριλίου 2008

Δημοσιεύτηκαν τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Β? ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Κ.Σ.Ε.