Οργάνωση και Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

0

Συγγραφέας: ΚΕΣΥΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- Σύνταξη ιστοσελίδας: Τούσκα Αικατερίνη (Υπεύθυνη ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Μεσολογγίου) mail@kesyp-mes.ait.sch.gr | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 08-08-2018Λήψη αρχείου

ΦΕΚ146Α/7-8-2018

Άρθρο 1
Εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
1. Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων γίνεται με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
2. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων καθορίζεται, κατ’ έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές
οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της
εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής  Ακτοφυλακής.

Αφήστε μια απάντηση