Επιβεβαίωση δεδομένων δικτύωσης των αιθουσών της 5ης & 6ης Τάξης των Δημοτικών Σχολείων

(Φ.478.6 / 5404 / 81082 / ΣΤ3/ 23 – 05 – 2014)

Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων, Τμήμα Γ’ Εξοπλισμού

Παρακαλούμε τα Δημοτικά Σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την παρακάτω φόρμα (μέχρι και την Παρασκευή 30/5/2014) συμπληρώνοντας τα πεδία με το όνομα της Σχολικής μονάδας το συνολικό πλήθος των τμημάτων Ε’ και ΣΤ’ τάξης και το πλήθος όσων εξ’ αυτών έχουν ενεργή πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Σημαντική διευκρίνηση: Ως ’’πλήθος τμημάτων – αιθουσών με πρόσβαση στο διαδίκτυο’’, εννοούμε την ύπαρξη εγκατεστημένης ενεργής ενσύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (δηλ. να υπάρχει πρίζα δικτύου εντός της αίθουσας). Ασύρματη δικτυακή πρόσβαση καθώς και πρίζες δικτύου που δεν λειτουργούν δεν θα πρέπει να προσμετρούνται και να χαρακτηρίζουν την αίθουσα ως δικτυωμένη.

Καταγραφή δικτύωσης Δημοτικών Σχολείων