Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει Ευρυζωνικές συνδέσεις τύπου ADSL μέχρι τη μέγιστη ταχύτητα (24 Mbps) και παρέχεται σε κάθε περιοχή μέσω δικτύου ΟΤΕ. Αυτό σημαίνει ότι αν στη περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο σας υπάρχει εγκατεστημένη τεχνολογία του ΟΤΕ που επιτρέπει την ταχύτητα διασύνδεσης στα 24Mbps, τότε το σχολείο σας μπορεί να αιτηθεί την αναβάθμιση της γραμμής του στην ταχύτητα αυτή.

Η μέγιστη παρεχόμενη ταχύτητα των 24Mbps αφορά τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις διοικητικές μονάδες. Για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για τα μεν Νηπιαγωγεία η μέγιστη παρεχόμενη ταχύτητα είναι τα 2Mbps ενώ για τα Δημοτικά (ή Νηπιαγωγεία με αυξημένες ανάγκες) τα 8Mbps.

Πρέπει να αναφερθεί ότι η αναβάθμιση της ταχύτητας της ADSL σύνδεσης και η ομαλή διασύνδεση στο διαδίκτυο προϋποθέτει την ύπαρξη τερματικού εξοπλισμού στο σχολείο τύπου ADSL2+.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε όποια σχολεία δεν διαθέτουν γραμμή 24Mbps ή δεν γνωρίζουν τι γραμμή διαθέτουν και επιθυμούν να αναβαθμιστούν να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

  • Κάθε υπεύθυνος εργαστηρίου πληροφορικής να ελέγξει την ταχύτητα σύνδεσης της υφιστάμενης ADSL πρόσβασης του σχολείου του. Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από κάποια ειδική ιστοσελίδα που μετράει το download rate (π.χ. http://www.speedtest.net) είτε καλώντας στο 13888 του ΟΤΕ και δίνοντας τον τηλεφωνικό αριθμό της γραμμής. Επισημαίνεται ότι οι παρεχόμενες ταχύτητες ADSL από τον ΟΤΕ είναι 2Mbps και 24Mbps. Συνεπώς, αν η ταχύτητα διασύνδεσης του σχολείου σας είναι οποιαδήποτε πάνω από 2Mbps, αυτό σημαίνει το σχολείο σας διαθέτει ήδη την μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Σημειώστε ότι η πραγματική ταχύτητα πρόσβασης του σχολείου κατά πάσα πιθανότητα θα είναι χαμηλότερη των 24Mbps λόγω περιορισμών τεχνικής φύσης.
  • Κάθε υπεύθυνος εργαστηρίου να ελέγξει αν ο τερματικός εξοπλισμός που διαθέτει η σχολική μονάδα είναι τύπου ADSL2+
  • Κάθε υπεύθυνος εργαστηρίου να ελέγξει αν στην περιοχή που βρίσκεται το σχολείο ο ΟΤΕ παρέχει την υπηρεσία ADSL 24Mbps. Αυτό μπορεί να το βρει είτε μέσα από τη σελίδα του ΟΤΕ για τον έλεγχο διαθεσιμότητας συνδέσεων ADSL είτε καλώντας στο 13888 ή στο τοπικό κατάστημα του ΟΤΕ.

Αν ισχύουν τα παραπάνω και το σχολείο επιθυμεί την αναβάθμιση της ταχύτητας σύνδεσης στα 24Mbps, τότε πρέπει να αποστείλει αίτημα προς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Διαδικασία αποστολής αιτήματος

Είτε ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας Υποστήριξης Χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (άνοιγμα δελτίου και συγκεκριμένα http://helpdesk.sch.gr/ticketnew_user.php?category_id=5336), είτε επικοινωνώντας με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ή την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών στο 801-11-801-81.  ή στο κατάλληλο τηλέφωνο επικοινωνίας ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

(Εναλλακτικά υπάρχει και το έντυπο αίτησης για σύνδεση ADSL το οποίο υποβάλλεται στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ή στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών του Π.Σ.Δ.)
Στις περιπτώσεις που από το βήμα 2 (έλεγχος κατάλληλου εξοπλισμού) διαπιστωθεί ότι ο τερματικός εξοπλισμός είναι παλιός και το σχολείο επιθυμεί την αναβάθμιση της ταχύτητας σύνδεσης, θα πρέπει το σχολείο να απευθυνθεί στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ή στην υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ώστε να του δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες για την απόκτηση κατάλληλου εξοπλισμού με δικούς του πόρους.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα με πληροφορίες για το ADSL του Π.Σ.Δ.