Εργασία σεμιναρίου

 

 

Κείμενο από το σχολικό βιβλίο Β΄τάξης ΕΠΑΛ του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας «Εισαγωγή στην Εφοδιαστική» Φωλίνας Δ. σελ. 5 (2016)

Κεφάλαιο 1: Διοίκηση Logistics

1.1.  Εννοιολογική προσέγγιση

Το αντικείμενο του βιβλίου αυτού είναι η Διοίκηση Logistics. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε έναν από τους σημαντικότερους τομείς της Διοίκησης Λειτουργιών (Operations Management).

Η Διοίκηση Λειτουργιών μαζί με το Μάρκετινγκ και Πωλήσεις καθώς επίσης και τη Λογιστική και Χρηματοοικονομική αποτελούν τις τρεις (3) βασικές λειτουργικές περιοχές οποιουδήποτε επιχείρησης ή / και οργανισμού.

Στη Διοίκηση Λειτουργιών εκτός από τη «Διοίκηση Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας» συμπεριλαμβάνονται επιστήμες όπως

  • η Διοίκηση Παραγωγής,
  • η Διοίκηση Ποιότητας,
  • η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κ.τ.λ.

Στην προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε τη Διοίκηση Logistics θα χρησιμοποιήσουμε έναν γενικά αποδεκτό ορισμό και ένα παράδειγμα.

        Ένας από τους πρώτους ορισμούς που δόθηκαν για τη Διοίκηση Logistics είναι αυτός του Council of Supply Chain Management of Professionals (CSCMP) (πρώην Council of Logistics Management) το 1986. Σύμφωνα μ΄αυτόν, Διοίκηση Logistics (Logistics Management) είναι η :

«διαδικασία του σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου της αποτελεσματικής και αποδοτικής ροής και αποθήκευσης προϊόντων, υπηρεσιών και σχετικών πληροφοριών από την αρχική παραγγελία/παραγωγή μέχρι την τελική παράδοση στον τελικό καταναλωτή, με σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων του πελάτη» (CSCMP, 1986)

Πολύ απλά η Διοίκηση Logistics εκπληρώνει τις απαιτήσεις του πελάτη (και της αγοράς γενικότερα) εκτελώντας τις παραγγελίες του.

ΔΟΚΙΜΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Δημοσιεύθηκε στην Σχολικό βιβλίο. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση