ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Το ιστολόγιο αυτό έχει δημιουργηθεί ως εργασία στο σεμινάριο που διοργανώνει η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα σε συνεργασία και με άλλους φορείς, με τίτλο:

«ΙΙI Εργαλεία δημιουργίας Ιστοτόπων- Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία»

Είναι ένα επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων με συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στην υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων.