Η Ευρωπαϊκή Ένωση όργανα και λειτουργίες της.

Βασικά σημεία:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ε.Ε. ) είναι η ένωση πολλών κρατών. Δημιουργήθηκε με καθαρά οικονομικούς στόχους. Αργότερα οδήγησε στη στενότερη συνεργασία των κρατών – μελών στην πολιτική, τον πολιτισμό, την ασφάλεια και την ειρήνη.

Τα κράτη – μέλη συνεργάζονται με σκοπό την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, την κοινωνική και την οικονομική τους ανάπτυξη και υπεράσπιση των κοινών αξιών των Ευρωπαίων.


Τα βασικά όργανα της Ε.Ε. είναι πέντε: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο Υπουργών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Αποτελείται από βουλευτές που εκλέγονται από τους πολίτες των κρατών – μελών της Ε.Ε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών.

Συμβούλιο Υπουργών: Είναι το κύριο όργανο που παίρνει αποφάσεις σε θέματα σχετικά με τους ευρωπαϊκούς νόμους, την πολιτική ασφάλεια, τις δαπάνες της ένωσης την οικονομική και εξωτερική πολιτική των κρατών – μελών.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Αποτελείται από τους προέδρους και πρωθυπουργούς των κρατών – μελών, μαζί με τον πρόεδρο της Ε.Ε. συνεδριάζει για θέματα γενικής πολιτικής.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( Κομισιόν ): Τα μέλη της ορίζονται από τις κυβερνήσεις των κρατών – μελών για πέντε χρόνια. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή εκπροσωπεί και υποστηρίζει τα συμφέροντα όλων των χωρών της Ένωσης και προτείνει τους νόμους στο κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών.

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Το αποτελούν δικαστές από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. , έχει σαν σκοπό να εξασφαλίζει ότι η νομοθεσία της Ένωσης  ερμηνεύεται εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σ’ όλα τα κράτη – μέλη.

Εκτός από πέντε βασικά όργανα της Ε.Ε. ,  υπάρχουν και άλλα όργανα, που συμπληρώνουν και διευκολύνουν το έργο τους όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Δημοσιεύθηκε στην ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στ΄ΤΑΞΗΣ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.