Κλίση ρημάτων σε Ενεστώτα και Παρατατικό

Παίξε κρεμάλα κλίνοντας ρήματα σε Ενεστώτα και Παρατατικό

1.Ρήματα ποτίζω και διαβάζω

 


 

2.Ρήματα μαγειρεύω και βάφω


Πίνακας κλίσης ρημάτων για εκτύπωση:

https://blogs.sch.gr/ifstamou/files/2020/05/Πίνακας-κλίσης-ρημάτων.pdf