ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Το φυλλάδιο περιέχει πληροφορίες για το ωρολόγιο πρόγραμμα των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου, την Τράπεζα θεμάτων, την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και τους συντελεστές βαρύτητας.       Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2023-2024.https://blogs.sch.gr/gympelop/files/2023/06/ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΠΑΡΑΛ.-ΣΤΗΡΙΞΗΣ-2023-2024.pdf