Χ Ρ Ο Ν Ι Α Π Ο Λ Λ Α !!!!!

christmas3

 

Γ ν ώ ρ ι σ ε  τ ο ν  ε α υ τ ό  σ ο υ 

        κ α ι   π ρ ό σ ε ξ έ   τ ο ν .

Α γ ά π α    τ ο ν    π λ η σ ί ο ν    σ ο υ 

       κ α ι   σ τ ή ρ ι ξ έ  τ ο ν .

Κ Α Λ Α    Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α !!!

Δημοσιεύθηκε στην ΕΚΔΡΟΜΕΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση