Έρευνα για την Ενδοσχολική Βία και τον Εκφοβισμό

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, το σχολείο μας επιλέχθηκε να συμμετάσχει σε έρευνα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, για την