ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ (16-09-2015)

DSC01215 

Αγαπητοί γονείς

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς σας υπενθυμίζουμε :

Οι κηδεμόνες των μαθητών του Σχολείου μας:

Έχουν δικαίωμα να προσέρχονται στο Σχολείο τακτικά,  για να ενημερωθούν για την συμπεριφορά, την πρόοδο και τη φοίτηση των μαθητών. Για την καλλίτερη εξυπηρέτηση και την πληρέστερη ενημέρωση, παρακαλούμε να συμβουλεύονται το πρόγραμμα ενημέρωσής τους από τους καθηγητές και το ωρολόγιο πρόγραμμα του Σχολείου. Αντίγραφο του προγράμματος αυτού θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο μόλις οριστικοποιηθεί.

Έχουν δικαίωμα και υποχρέωση  να συνεργάζονται στενά με τους καθηγητές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μάθησης, συμπεριφοράς και φοίτησης των παιδιών τους.

Έχουν υποχρέωση  να βοηθούν τα παιδιά τους  στην βελτίωση της επίδοσής τους. Ενημερώνονται για την συμπεριφορά που πρέπει να έχουν προς τον μαθητή και τον έφηβο. Συμβουλεύονται τους καθηγητές σε συνηθισμένες περιπτώσεις και τους ειδικούς σε ειδικές. Επαινούν τους μαθητές για την βελτίωση της επίδοσης είτε της συμπεριφοράς τους στο Σχολείο. Το Σχολείο δομεί την προσωπικότητα του μαθητή πάνω στα θεμέλια που έχουν χτίσει οι κηδεμόνες του.

Οφείλουν να αποκαθιστούν πλήρως τις υλικές ζημιές που προκαλούνται στο Σχολείο με υπαιτιότητα των παιδιών τους.

Έχουν υποχρέωση και δικαίωμα  να συνεργάζονταιστενά και να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις, εργασίες και αποφάσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ιδίως στις αρχαιρεσίες.Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες από τον Διευθυντή ή το Σύλλογο Γονέων.

Οφείλουν να ενημερώνουν τους διδάσκοντες καθηγητές και τον Διευθυντή του Σχολείου για κάθε πρόβλημα υγείας των παιδιών τους, ιδίως για τα προβλήματα που επηρεάζουν σημαντικά, μόνιμα ή προσωρινά, τη συμπεριφορά, την επίδοση είτε τη φοίτησή τους.

ΦΟΙΤΗΣΗ

Είναι απολύτως υπεύθυνοι για την τακτική φοίτηση των παιδιών τους. Το Σχολείο θα τους ενημερώνει για κάθε απουσία του μαθητή και θα λαμβάνει μέτρα σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης απουσίας. Οφείλουν να ενημερώνονται τακτικά για τις απουσίες των μαθητών από το Σχολείο.

Οφείλουν να ενημερώνουν αμέσως τηλεφωνικά το Σχολείο, το πρωί, κάθε φορά που ο μαθητής απουσιάζει και το ξέρουν.

Δικαιολόγηση απουσιών. Στο Γυμνάσιο υπολογίζεται μία απουσία για κάθε ώρα μαθημάτων ή εκδηλώσεων από την οποία λείπει ο μαθητής. Απουσίες μιας ή λίγων ωρών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων που γίνονται χωρίς άδεια του Διευθυντή δεν δικαιολογούνται. Απουσίες μέχρι δυο το πολύ συνεχόμενων ημερών και μέχρι δέκα ημερών όλο το χρόνο δικαιολογούνται από τον κηδεμόνα με τη συμπλήρωση σχετικού εντύπου στο Σχολείο. Απουσίες μεγαλύτερης διάρκειας δικαιολογούνται μετά από αίτηση του κηδεμόνα, η οποία πρέπει να συνοδεύεται με σχετικό δικαιολογητικό ασθένειας από γιατρό (μέχρι 3 ημέρες) ή νοσηλευτικό ίδρυμα. Η αίτηση συμπληρώνεται και κατατίθεται στο Σχολείο. Η κατάθεση των εντύπων για δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται μέσα σε 10 μέρες από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο. Μετά το δεκαήμερο δεν θα γίνεται δεκτό κανένα δικαιολογητικό. Τα δικαιολογητικά απουσίας δεν δεσμεύουν τον Σύλλογο των καθηγητών ο οποίος μπορεί να τα απορρίψει αν έχει δική του αντίληψη για την απουσία. Με τη συμπλήρωση 30 ωριαίων απουσιών από μαθητή, το Σχολείο θα ενημερώνει σχετικά τον κηδεμόνα του κατά το πρώτο πενθήμερο κάθε επόμενου μήνα με επιστολή. Η επιστολή αυτή θα συνοδεύεται από βεβαίωση του κηδεμόνα ότι έλαβε γνώση των απουσιών. Η βεβαίωση θα υπογράφεται από τον κηδεμόνα και θα επιστρέφεται στο Σχολείο την επόμενη μέρα.

Υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον διδασκαλίας για τους μαθητές που αδυνατούν να προσέλθουν στο Σχολείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η φοίτηση ενός μαθητή χαρακτηρίζεται στο τέλος των μαθημάτων, τον Μάιο, ως:  α) Ανεπαρκής, αν ο μαθητής συμπληρώσει περισσότερες από  164 συνολικά απουσίες είτε περισσότερες από  64 αδικαιολόγητες απουσίες. Ο μαθητής αυτός μένει στάσιμος.

β) Ελλιπής, αν ο μαθητής έχει περισσότερες από  114 απουσίες. Ο μαθητής αυτός δεν εξετάζεται γραπτά τον Ιούνιο αλλά παραπέμπεται σε εξέταση σε όλα τα μαθήματα, τον Σεπτέμβριο.

γ) Επαρκής, στις άλλες περιπτώσεις. Τα παραπάνω όρια απουσιών είναι αυξημένα για ειδικές περιπτώσεις επιμελών μαθητών.

ΠΟΙΝΕΣ.

Οι ποινές που μπορεί να επιβάλει το Σχολείο σε μαθητή για την συμπεριφορά του είναι: επίπληξη-προειδοποίηση, ωριαία αποβολή, αποβολή μιας, δύο, τριών, τεσσάρων ή πέντε ημερών και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος (παρ. 3, άρ. 26 του Π.Δ. 104/79). Οι επιβολή ποινών στο Σχολείο έχει μόνο παιδαγωγικό χαρακτήρα. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί να τις επιβάλουμε. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ο Σύλλογος των διδασκόντων εξετάζει συνολικά τη συμπεριφορά κάθε μαθητή κατά το σχολικό έτος που πέρασε και χαρακτηρίζει την διαγωγή του κοσμιότατη ή κοσμία ή επίμεμπτη. Ο χαρακτηρισμός αυτός γίνεται με μόνο στόχο την συμμόρφωση του μαθητή και την προειδοποίηση των συμμαθητών του.

Αποχή μαθητών. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρήσαμε μια ευκολία συνεννόησης των μαθητών μας μεταξύ τους για την πραγματοποίηση αποχής από τα μαθήματα ή κατάληψης του Σχολείου, για ευτελείς συνήθως λόγους. Αυτό γίνεται χωρίς καμιά προειδοποίηση των καθηγητών ή των κηδεμόνων. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από τα παιδιά ή το Σχολείο για αυτές τις κινητοποιήσεις τους και να συνδράμετε στην αντιμετώπισή τους. Ο κηδεμόνας είναι απολύτως υπεύθυνος για την σωστή παρουσία του μαθητή στο Σχολείο. Το Σχολείο έχει ευθύνη να ενημερώνει τον κηδεμόνα για την απουσία του μαθητή και την συμπεριφορά του. Οι απουσίες μαθητών από αποχή προσμετρούνται κανονικά και δεν δικαιολογούνται.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ.

Το διδακτικό έτος (11 Σεπτ. – 31 Μαΐου) χωρίζεται σε τρία τρίμηνα. Το 1ο τρίμηνο λήγει στις 30 Νοεμβρίου, το 2ο στις 28 ή 29 Φεβρουαρίου και το τρίτο στις 31 Μαΐου περίπου. Στο τέλος κάθε τριμήνου κατατίθεται προφορική βαθμολογία μαθητών από κάθε καθηγητή στα μαθήματα που δίδαξε στο τρίμηνο αυτό. Η βαθμολογία είναι συνεκτίμηση της θετικής και ενεργητικής συμμετοχής του μαθητή στο αντίστοιχο μάθημα, της επίδοσης στις ολιγόλεπτες δοκιμασίες (τεστ) και της επίδοσης στην Ωριαία Γραπτή Εξέταση (ΩΓΕ). ΩΓΕ γίνεται μια φορά σε κάθε μάθημα σε καθένα από τα δύο πρώτα τρίμηνα. Δεν επιτρέπεται να γίνονται περισσότερες από μία ΩΓΕ την ημέρα ή περισσότερες από 3 την εβδομάδα σε κάθε τμήμα. Δεν υπάρχουν ανάλογοι περιορισμοί για τις ολιγόλεπτες δοκιμασίες. Η ενεργητική θετική στάση του μαθητή, που είναι απόρροια της θετικής αλλά όχι καταναγκαστικής στάσης του οικογενειακού περιβάλλοντος απέναντι στο Σχολείο και την μόρφωση, επηρεάζει θετικά τον καθηγητή στην βαθμολογία του. Το Σχολείο δομεί την προσωπικότητα του μαθητή πάνω στα θεμέλια που έχουν χτίσει οι κηδεμόνες του.

Για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί κάθε γραπτή εξέταση να αντικατασταθεί με προφορική.

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε δύο ομάδες:

Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τα μαθήματα : Θρησκευτικά, Ιστορία, Αγγλικά, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Βιολογία, Γεωγραφία, Κοιν.Πολ.Αγωγή, Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά-Γερμανικά).

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τα μαθήματα: Φυσική Αγωγή, Μουσική- Καλλιτεχνικά, Πληροφορική-Τεχνολογία, Οικιακή Οικονομία, Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες-Project.

Μερικά μαθήματα έχουν κλάδους: Τα Νέα Ελληνικά έχουν την Νεοελληνική Γραμματεία και την Νεοελληνική Γλώσσα, τα Αρχαία Ελληνικά έχουν τα Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση και την Ελληνική Γλώσσα από Αρχαία, Βυζαντινά και Λόγια Κείμενα, η Πληροφορική-Τεχνολογία τα δύο αυτά μαθήματα.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς διεξάγονται γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα της 1ης ομάδας. Ετήσιος βαθμός (ΕΒ) σε κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος (ΜΟ) των τριών βαθμών των τριμήνων και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων, όπου υπάρχει. Στα μαθήματα που έχουν κλάδους ετήσιος βαθμός είναι ο ΜΟ των ετήσιων βαθμών των κλάδων. Οι παραπάνω ΜΟ στρογγυλεύονται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα ή, αν αυτή δεν υπάρχει, στην μεγαλύτερη. Αν ο ΕΒ σε κάποιο μάθημα είναι μικρότερος από 10 τότε ο μαθητής υστερεί στο μάθημα αυτό.

Μετά το τέλος των γραπτών εξετάσεων γίνεται η προαγωγή των μαθητών στην επόμενη τάξη από το Σύλλογο Καθηγητών. Ο μαθητής παραπέμπεται σε εξετάσεις τον επόμενο Σεπτέμβριο στα μαθήματα που υστερεί αν 1) υστερεί σε ένα έως τέσσερα μαθήματα της 1ης ομάδας και έχει ΜΟ των ΕΒ της ίδιας ομάδας μικρότερο από 12,5 ή 2) υστερεί σε ένα έως τέσσερα μαθήματα της 2ης ομάδας και έχει ΜΟ των ΕΒ όλων των μαθημάτων μικρότερο του 10 ή 3) υστερεί σε ένα έως τέσσερα μαθήματα των δύο ομάδων και έχει ΜΟ των ΕΒ των μαθημάτων της 1ης ομάδας μικρότερο από 12,5 και ΜΟ των ΕΒ όλων των μαθημάτων μικρότερο από 10. Αν η κατάσταση του μαθητή είναι καλλίτερη τότε προάγεται, αν είναι χειρότερη τότε μένει στην ίδια τάξη. Υστέρηση σε έναν κλάδο μαθήματος θεωρείται ως υστέρηση σε μισό μάθημα.

Ο ΜΟ των ΕΒ όλων των μαθημάτων είναι ο Γενικός Βαθμός (ΓΒ) του μαθητή. Η επίδοση του μαθητή χαρακτηρίζεται 1) μέτρια, αν ο ΓΒ είναι μικρότερος από 12,5, 2) καλή, αν είναι μικρότερος από 15,5, 3) πολύ καλή, αν είναι μικρότερος από 18,5 και 4) άριστη για τους υπόλοιπους.

Οι μετεγγραφές μαθητών από ένα Σχολείο σε άλλο γίνονται με απλή αίτηση του κηδεμόνα στο Σχολείο μετακίνησης. Το Σχολείο αυτό στέλνει ειδικό σημείωμα στο Σχολείο προέλευσης και η μετεγγραφή γίνεται υπηρεσιακά. Η φοίτηση στο νέο Σχολείο μπορεί να αρχίσει αμέσως. Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μέχρι τις 31 Μαρτίου. Μετά την ημερομηνία αυτή, η μετεγγραφή εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου του νέου Σχολείου. Οι μετεγγραφές απαγορεύονται δέκα ημέρες πριν από την έναρξη των γραπτών εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για όλα τα θέματα του Σχολείου μπορείτε να ενημερώνεστε από το ιστολόγιο ( https://blogs.sch.gr/gymparga/ ) .

Κάθε πρόβλημα που αναφύεται μεταξύ των παραγόντων του Σχολείου, μαθητών, κηδεμόνων, καθηγητών, πρέπει να λύνεται με τη συνεργασία όλων, σε πνεύμα συναντίληψης και συνδιαλλαγής δεδομένου ότι είναι κοινός για όλους ο στόχος:  η μόρφωση των μαθητών.

                                                    ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ

                                                                           ΚΑΛΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δημοσιεύθηκε στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ, ΣΗΜΕΡΑ, ΣΧΟΛΕΙΟ, ΣΧΟΛΕΙΟ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση