Δράση Ανακύκλωσης

Το σχολείο μας στα πλαίσια της δράσης: «Προς ένα οικολογικό σχολείο: Όλοι μαζί ανακυκλώνουμε για το περιβάλλον» συγκεντρώνει πλαστικά καπάκια από μπουκάλια, χαρτί,…

Περισσότερα