Δράση Ανακύκλωσης

Το σχολείο μας στα πλαίσια της δράσης:

«Προς ένα οικολογικό σχολείο: Όλοι μαζί ανακυκλώνουμε για το περιβάλλον»

συγκεντρώνει πλαστικά καπάκια από μπουκάλια, χαρτί, μπαταρίες και μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (όχι λαμπτήρες) για ανακύκλωση.

Παρακαλούμε να στηρίξετε την προσπάθεια, στέλνοντας με τους μαθητές στο σχολείο υλικά που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες για να τα ανακυκλώσουμε!