«

»

Οκτ 01

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2018-19

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες.

 

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας, με την έναρξη του σχολικού έτους, εύχονται σε εσάς και τα παιδιά σας καλή σχολική χρονιά, με υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα. Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας μας και για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

 

1.Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα και παρευρίσκονται στην προσευχή του σχολείου, που γίνεται καθημερινά στις 8:10 π.μ. Τα μαθήματα της 1ης ώρας αρχίζουν στις 8.15 μετά την πρωινή προσευχή και τις σχετικές ανακοινώσεις.

Μαθητής/τρια που προσέρχεται με καθυστέρηση γίνεται δεκτός με απουσία και του  γίνεται παρατήρηση (εκτός αν η καθυστέρηση οφείλεται σε αργοπορία του λεωφορείου). Για κάθε ενδιάμεση απουσία ενημερώνεται από τον/την απουσιολόγο η Δ/νση του σχολείου και ακολούθως οι γονείς.

2.Έκτακτη αποχώρηση μαθητή/τριας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου θα γίνεται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης του γονέα με τη Διεύθυνση του σχολείου και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα αποχωρεί συνοδευόμενος/η από κηδεμόνα.

3.Το όριο απουσιών για να χαρακτηρισθεί η φοίτηση επαρκής είναι οι 114.

4.Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας ή τηλεφώνων (σταθερά ή κινητά), παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Διεύθυνση του σχολείου.

5.Η ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς θα γίνει με βάση πρόγραμμα που θα κοινοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

6.Η γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής κατάστασης των μαθητών είναι πολλαπλά χρήσιμη για τους εκπαιδευτικούς και τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία και κατάλληλους χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματα των μαθητών μας και να κατανοήσουν τη συναισθηματική και ψυχολογική κατάστασή τους. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η ενημέρωση σας σε θέματα υγείας και σε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κ.α.)των μαθητών, που μπορεί να συμβάλλει σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

7.Η χρήση κινητών τηλεφώνων δεν επιτρέπεται στο σχολείο κατά τις ώρες διδασκαλίας ενώ απαγορεύεται η φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση με οποιοδήποτε μέσο (π.χ. κάμερα, κινητό τηλέφωνο, συσκευή εγγραφής) καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος (Ν.3528/2007, Παρ. 1, Άρθρο 107). Για την επικοινωνία μαθητών με τους γονείς μπορεί να χρησιμοποιείται το σταθερό τηλέφωνο του σχολείου.

8.Σε περιπτώσεις που απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οφείλουν να αιτούνται την άδεια της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν σχετικά, στο χώρο του σχολείου ώστε να τη χορηγήσουν οι ίδιοι (Υπουργική Απόφαση, αρ. 36 Φ.353.1 /324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340Β).

9.Η αθλητική περιβολή την ώρα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωτική. Απαλλαγή από το μάθημα της Φ. Α. κάποια διδακτική ώρα μπορεί να ζητήσει μαθητής για σοβαρό λόγο. Απαλλαγή για λόγους υγείας, μόνιμου ή παροδικού προβλήματος δίνεται μετά από ιατρική βεβαίωση κρατικού γιατρού.

10.Για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει η εγκύκλιος 12773/Δ2 της 23-01-2015 που εξέδωσε το υπουργείο παιδείας και Θρησκευμάτων και απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων του μαθητή. Παραλαμβάνεται από το Διευθυντή του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 20η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

11.Όταν απουσιάζει μαθητής από το σχολείο θα πρέπει οι γονείς να ενημερώνουν το σχολείο τηλεφωνικά για το λόγο απουσίας του μαθητή.

12.Οι γονείς θα πρέπει να φροντίζουν για την έγκαιρη παραλαβή των παιδιών τους, όταν σχολούν.

13.Στους χώρους του σχολείου απαγορεύεται το κάπνισμα.

14.Κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων όλοι οι μαθητές συγκεντρώνονται στην αυλή του σχολείου.

15.Απαγορεύεται αυστηρά για λόγους ασφαλείας, να πλησιάζουν οι μαθητές στα παράθυρα του 1ου ορόφου.

16.Σε περίπτωση καταστροφικού σεισμού οι κηδεμόνες θα παραλάβουν τους μαθητές από το προαύλιο του σχολείου.

Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά και προσδοκούμε στην εποικοδομητική συνεργασία σας!

 

 

 

 

Με εκτίμηση

Η Διεύθυνση

και ο Σύλλογος Διδασκόντων

του Γυμνασίου Κρεμαστής

 

 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων