εξΑΕ

ΦΕΚ 4188-Παροχή-σύγχρονης-εξ-αποστάσεως-εκπαίδευσης

====================================================

Δείτε  τις ψηφιακές τάξεις των εκπαιδευτικών του σχολείου εδώ.

====================================================

Ωρολόγια προγράμματα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση:

Ωρολόγιο πρόγραμμα Α1 230306 για την εξΑΕ

Ωρολόγιο πρόγραμμα Α2 230306 για την εξΑΕ

Ωρολόγιο πρόγραμμα Β1 230306 για την εξΑΕ

Ωρολόγιο πρόγραμμα Β2 230306 για την εξΑΕ

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ1 230306 για την εξΑΕ

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ2 230306 για την εξΑΕ

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ3 230306 για την εξΑΕ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση