Τμήμα Ένταξης

Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί στο σχολείο μας Τμήμα Ένταξης  για μαθητές που χρειάζονται βοήθεια στα μαθήματά τους.

Για να ενταχθεί κάποιος μαθητής σε τμήμα ένταξης, χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα του.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση