Επικοινωνία

Γυμνάσιο Γαλατινής παρ. Εράτυρας

 

Γαλατινή Κοζάνης

Τ. Κ 50300

τηλ: 2465041499

fax: 2465041499

 

Διευθυντής : Παντσίδης Χρήστος ΠΕ03 Μαθηματικός