ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ


          
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022, 23:21  Με ετικέτα ,
Από: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ | Κάτω από: Χωρίς κατηγορία

σε βασικό διάλυμα:

Επίδραση δείκτη (φαινολοφθαλεΪνη) σε όξινο και βασικό διάλυμα:

PH:

Συγκοινωνούντα δοχεία:

Εγκάρσιο κύμα:

Χαρτί που δεν καίγεται

Δυναμόμετρο-Νόμος HOOKE:

Διαλύματα:

 Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση