Κανονισμός σχολείου

Το σχολείο μας, το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αργολίδας, ανήκει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας.

Στόχος του σχολείου μας είναι να δώσει στους μαθητές του τα στοιχειώδη εφόδια γνώσης και συγχρόνως τα πρώτα εφόδια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Για να λειτουργήσει το σχολείο με βάση τη νομοθεσία που διέπει την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, έχει συνταχθεί ο παρακάτω κανονισμός λειτουργίας του σχολείου.

Ο κανονισμός λειτουργίας του σχολείου περιέχει ένα σύνολο από κανόνες τους οποίους οι μαθητές/τριες με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και των γονιών τους πρέπει να τηρούν.

Η τήρηση κανόνων και ορίων βοηθάει τα παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες να παρακολουθήσουν μια Εκπαιδευτική δομή και συγχρόνως τους παρέχει τη δυνατότητα να ενταχθούν ευκολότερα στις σύγχρονες κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες μετά την αποφοίτησή τους.

Ευελπιστώ στην επικοινωνία και τη συνεργασία σας με στόχο μαζί να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους μαθητές μας.

Ο Διευθυντής, Βογιατζής Ιωάννης

 Λήψη αρχείου