Χωρίς τίτλο

Σας στέλνω σχεδιάγραμμα για τον Πόλεμο-Ειρήνη και ένα κριτήριο όπου θα γράψετε το θέμα έκθεσης και θα μου το στείλετε στο μέιλ μου.

Ν.ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝ ΕΝΟΤ.5η ΠΟΛΕΜΟΣ-ΕΙΡΗΝΗ

Σας στέλνω τη θεωρία για τις δευτερεύουσες επιρρηματικές τελικές και αιτιολογικές προτάσεις.Τις ασκήσεις τις κάναμε στο μάθημα.

Γ ΓΥΜΝ ΓΛΩΣΣΑ 5η ΕΝΟΤ ΤΕΛΙΚΕΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ

Β ΓΛΩΣΣΑ 5η ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ 5η ενοτ

Σας στέλνω τη θεωρία και τις ασκήσεις. Καλή μελέτη!

Β ΓΥΜΝ. ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ 5η ενοτ

Σας στέλνω το σχεδιάγραμμα για την Εργασία και το Επάγγελμα και το κριτήριο που πρέπει να δουλέψετε.Μην ξεχάσετε να στείλετε την έκθεση στο μέιλ μου.

Β ΓΛΩΣΣΑ 5η ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ